This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Ako sa správať pri demonštrácií

Jak se chovat na demonstraci (cz)

 • Drž se pokud je to možné ve skupince s lidmi, které znáš.
 • Dbej pokynů pořadatelů, myslí to dobře. Nehádej se a nevyvolávej konflikty. S nikým.
 • Pokud musíš užívat nějaké léky, vezmi si je s sebou. Nezapomeň si vzít doklady.
 • Ať tě ani nenapadne přijít ne demonstraci opilý nebo si na ní alkohol nebo jakékoli jiné drogy přinášet.
 • Pro všechny případy si s přáteli dohodněte místo, kde se sejdete, kdyby např. demonstraci rozehnala policie.
 • Pokud se policie přeskupuje z útvaru v řadě do útvaru za sebou, znamená to, že chce vybírat jednotlivce z davu. V takovém případě buď ve střehu. Pokud se pořádková policie snaží vytáhnout člověka z davu, muže mu pomoci tak, že ho chytíš a táhneš na opačnou stranu. Je to méně nebezpečné a obtížné, než to na první pohled vypadá.
 • Pokud policie na demonstraci zaútočí, snaž se přemýšlet o směru, kterým budeš případné ustupovat.
 • Pokud ustupuješ, poodběhni 20 – 30 metrů, pak se zastav. Více není nutné, pořádkové policii se v protiúderových oblecích moc dobře neběhá a její síla je v sevřeném útvaru. Pokud někdo utíká dál, křič na něj, aby se zastavil.
 • Nepanikař a zbytečně neutíkej, bezhlavý útěk vyvolává paniku i u ostatních.
 • Pyrotechnické výbušky jsou nebezpečné pouze když vybuchují ve tvé bezprostřední blízkosti. Pokud je policie začne házet, ustup o kousek dozadu a stůj.
 • Uvažuj o maskování, čepice s kšiltem, tmavé brýle a šála je naprosto dostačující. Oblečení tmavé barvy se na demonstraci hodí. Pomůže ti splynout a hodí se i k vyjádření piety v dané situaci.
 • Vem si s sebou náhradním oblečení jiné barvy, které si vezmeš s sebou. Jako zavazadlo je nejlepší tmavý batůžek bez nápisu, ze kterého uřízneš cokoli, za co by tě kdokoli mohl strhnout na zem.
 • Zapomeň na logiku „Já nic neudělal – mne se nemůže nic stát“. Řada lidí již byla souzena za věci, kterých se nedopustili. Zbytečně neriskuj, nevystavuj se nebezpečí. Naším cílem není střet s policí.

Kontrola totožnosti.

 • Policie má teoreticky právo tě legitimovat jen v případech, kdy jí to zákon umožňuje. V praxi si vždy nějaký důvod najde, hádat se je více – méně zbytečné, spíš se snaž předcházet situacím, kdy bys mohl být legitimován. Zbytečně neprovokuj.
 • Policie v žádném případě nemá právo nutit tě, abys jim při kontrole totožnosti pózoval, aby si tě mohli vyfotit. Odmítej to.

  Rady v případě zadržení.

  • Máš právo nevypovídat. Důvod nejsi povinen uvádět. Čím víc tě policisté přesvědčují, abys vypovídal, tím více tvojí výpověď potřebují a tím méně toho proti tobě mají.
  • Máš právo na to, aby o tvém zadržení byla informována tebou určená osoba. Pokud je ti méně než osmnáct let, mají policisté povinnost informovat tvé zástupce.
  • Pokud ses se s přáteli domluvil, že v případě zadržení nebudete vypovídat, bezezbytku dohodu dodrž. Triky typu „tvoji kamarádi nám už všechno řekli“, „přece nechceš, aby to všechno hodili na tebe“ jsou sice otřepané, ale účinné. Stůj si za svým, i kdyby ti třeba ukazovali protokol (možná falešný) z výslechu někoho, kdo vypovídal proti tobě. Vždy měj na paměti, že dokud se tě vyptávají, tak s největší pravděpodobností nemají žádné důkazy.
  • Pokud vypovídáš, tak nelži. Policisté mají proti tobě jednu velkou výhodu a to je praxe. Tak jako tebe vyslýchali předtím tisíce lidí co jim lhali a do svých lží se zaplétali. Říkej pravdu a říkej toho co nejméně.
  • Nevyjadřuj se ke třetím osobám, mluv jen o sobě. Pokud se tě policista zeptá, s kým jsi na akci byl, odpovídej - sám, nikoho z těch lidí neznám, viděl jsme je poprvé
  • Odpovídej jen na to, na co se tě ptají. Mluv krátce a stručně. Nerozpovídávej se. Nevysvětluj.
  • Nepamatovat si je tvé neupiratelné právo a je to běžné. Naopak není běžné si vše pamatovat do naprostého detailu. Neboj se přiznat, že něco nevíš nebo si nepamatuješ. Použití věty „to si teď momentálně nevybavuji“ není nic špatného ani nenormálního.
  • V první fázi výslech tě policista nabádá, aby si se sám vyjádřil k tématu výslechu. Chce si o tobě udělat obrázek aby pak co nejlépe zvolil metodu výslechu. Tomu se snaž zabránit tak, že řekneš něco ve smyslu „no já nevím co vás zajímá, ale rád se pokusím zodpovědět vaše dotazy“.
  • Pokud policista začne s větami jako „můj děda (tatínek) proti fašistům za války bojoval“ nebo třeba „já s vámi z velké části sympatizuji, ale“ tak zpozorni. Chce jen abys ztratil ostražitost a rozhovořil se.
  • Seď klidně, vzpřímeně, vyvaruj se pohybů a mimiky ukazující nervozitu (taháni za zip, nasazování a sundávání brýlí a tak dále. Nebraň se očnímu kontaktu s policistou.
  • Pokud vypovídáš, vyžaduj, aby protokol byl zapisován po každé odpovědi. Svoje odpovědi policistovi diktuj.
  • Po ukončení výslechu požaduj kopii protokolu.
  • Nejhorší věc co tě může potkat je uvalení vazby, snaž se s takovou variantou počítat a mít ji na paměti. Ve fázi, když ti někdo začne vazbou hrozit ti to pomůže. Po 48 hodinách od zadržení musíš být propuštěn nebo na tebe musí být uvalena vazba.

  Po propuštění

  • Spoj se s někým komu důvěřuješ a dej o svém případu vědět.
  • Pokud si byl zraněn, navštiv lékaře a nech si sepsat o svém zranění zprávu.

 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.