This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Literatúra

Graffiti rules - anotace

Napínavý, občas trochu akční a občas trochu syrový příběh party writerů graffiti. Knížka vznikla na motivy skutečných příběhů mladých lidí, se kterými se autor v době svého v roli středoškolského učitele poznal. Mnoha lidem příběh možná pomůže chápat onen neviditelný a nepochopitelný svět. Mnoha lidem možná otevře nové pohledy na to, jak vnímat ty ne vždy vábné výtvory, které se ráno prostě "objevují" na různých místech a mnoha writerům graffiti možná pomůže porozumět sobě samým.


Buď zlý na svého nácka

Antifašistická skupina FSA, listopad 2001

Co je třeba udělat v okamžiku, když si neonacisté začnou myslet, že jim v určitých oblastech patří ulice, popisuje útlá, ale velice zajímavá a čtivá brožurka s podtitulem "Pouliční vzpomínky antifašisty". Je napsaná člověkem, který se vzhledem k neonacistům nachází na druhé straně barikády. Britský antifašista z Londýna, který byl v 80. a 90. letech aktivní v Antifašistické akci, nás seznamuje s realitou. Brožura popisuje každodenní vypořádávání se s neonacismem a jeho vytlačování z ulic a komunit. Představuje dobrý úvod pro každého, kdo chce pochopit motivy lidí v černých kuklách pořádajících demonstrace a přímé akce a konfrontujících neonacisty, kteří jsou médii falešně prezentováni jako výtržníci a chaoti.

Na stiahnutie:
http://www.antifa.cz/

Manifest AFA Bratislava 2002
Programový manifest bratislavských antifašistů vystihující podstatu lokálního antifa odporu a revolučního antifašismu. Materiál široce rozebírá historii fašismu na Slovensku - Slovenský štát, představuje Antifašistickou akci Bratislava a uvádí možnosti boje proti fašismu.

Na stiahnutie:
http://www.antifa.cz/


 
"Vragi naroda" neboli "nepřátelé lidu" je pojem, který vznikl v 30. letech minulého století a označoval ty, kdož se znelíbili stalinskému režimu a skončili pod železnými koly jeho diktatury. Děti nepřátel lidu jsou tedy potomky těchto lidí. Většinou byl jejich úděl stejný nebo alespoň téměř stejný jako úděl rodičů. K těmto dětem patří i dosud žijící Inna Šichejevová-Gajstěrová. Ta příběh svého otce, někdejšího náměstka sovětského ministra zemědělství, a hlavně příběh svůj i zbytku své rodiny, sepsala v knize Děti nepřátel lidu. V jasných, srozumitelných větách beze stínu přehnaného patosu líčí, jak bídně se žilo rodinám, označeným tímto cejchem od 30. let často až do dob Gorbačovovy perestrojky.


Vraždy Stalinových nejbližších, vyhnanství, gulagy, odebírání dětí uvězněným rodičům, pronásledování nevinných, ponižování...


Je to kniha o tom, jak se ani v tyranských časech nezlomit.


http://www.antikomunismus.com

 

Děti nepřátel lidu

Šokující příběhy těch, kteří prošli stalinským peklem.

Metallica - This Monster lives

Fascinující pohled do zákulisí během natáčení dokumentu o jedné z nejslavnějších rockových skupin světa. METALLICA je jednou z nejúspěšnějších hard-rockových skupin všech dob, která prodala více než devadesát millionů alb po celém světě. Uznávaná filmařská dvojice Berlinger-Sinofsky po dva a půl roku požívala výsady naprosto exkluzivního přístupu do těsné blízkosti skupiny. Členové Metalliky právě tehdy čelili zcela zásadním osobním i profesionálním problémům, jež hrozily skupinu zničit právě v době, kdy se po dlouhých čtyřech letech vrátila do studia nahrát album. Zatímco film samotný nabízí zasvěcený pohled na skupinu, za dva a půl roku natáčení (během kterého vzniklo více než 1600 hodin záběrů) se podařilo zachytit mnohem více, než může být převyprávěno ve dvouhodinovém filmu. Berlingerova kniha METALLICA: THIS MONSTER LIVES vypráví příběhy na pozadí filmu a zachycuje energii, nejistotu a konečný triumf zápasu o přežití jak filmu, tak Metalliky. Spojuje příběhy, které jsou zachceny ve filmu, s těmi, které se odehrály mimo něj, a nabízí důvěrné podrobnosti zápasu skupiny ve víru osobních změn, závislostí a sporů. S ohledem na to, že Berlinger byl svědkem sezení intenzivní skupinové terapie a četných setkání skupiny, jeho vyprávění o zkušenostech z natáčení je tou nejupřímnější a nehlubší knihou o Metallice – nebo vlastně jakékoli rockové skupině –, jaká byla kdy napsána. Toto je kniha, o jaké fanoušci Metalliky i filmu snili – působivý a upřímný pohled na jednu z nejvýznamnějších rockových skupin očima jedněch z nejprovokativnějších dokumentárních filmařů současnosti.

http://web.weber1909.sk/
V této důležité a provokativní knize popisují dva vynikající vědečtí pracovníci prospěšnost marihuany jako léku, vysvětlují, proč bylo zakázáno její použití, a zastávají se její plné legalizace, aby byla dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují. Na podporu tohoto stanoviska popisují osoby trpící různými chorobami - mezi nimi rakovinou, epilepsií, AIDS, dysmenoreou a depresí - výstižně své utrpení v době, než začali užívat marihuanu, změny, které způsobila, a své potíže při snahách získat ji legální cestou. 

Dějiny Cannabisu / Cannabis jako lék / Chemoterapie rakoviny / Glaukom / Epilepsie / Roztroušená skleróza / Paraplegie a quadriplegie / AIDS / Migréna / Menstruační křeče a porodní bolesti / Deprese a jiné poruchy nálady / Jiné léčebné použití


http://www.mujweb.cz/


Kniha patří k předním dílům z oblasti Bodyarts, kterou podrobně sepsal Ing. Radek Fiksa, známý autor mnoha článků na toto téma v různých novinách a časopisech. Autor nenechává žádnou z Vašich otázek bez odpovědi a proto je tato kniha vhodná jak pro laickou veřejnost, tak také pro zkušené piercery.

Pro všechny fanoušky tetování (ať už tetování mají či o něm prozatím uvažují) je tato kniha nzbytným rádcem a průvodcem. Autor pečlivě popisuje a vysvětluje veškeré souvislosti s tetováním nějak spojené – historie, psychologie, aplikace, hygiena a mnoho dalšího.


Bylo rozpoutání "války proti terorismu" skutečně reakcí na útoky z 11. září? Nešlo o pouhou záminku pro realizaci dlouhodobě plánované strategie? Kdo věděl předem o útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon? Co dělal šéf pákistánské tajné služby proslulé svými kontakty s teroristy 4. - 13. září 2001 ve Washingtonu? Jaké jsou společné zájmy islamistických teroristů a Bushovy administrativy? Co je "Strategie Hedvábné stezky"? Jaká je souvislost mezi ekonomickou globalizací a válkou? Je svět na pokraji jaderného konfliktu?
Kanadský profesor ekonomie Michel Chossudovsky klade tyto a další otázky, které jsou v dominantních médiích tabu. Odpovědi, které nastiňuje, představují pohled na současné světové dění, který je odlišný od povrchních frází většiny politiků, novinářů a mediálních "odborníků".

www.kosmas.cz


Válečná závislost přibližuje srozumitelným a pečlivě zdokumentovaným způsobem kořeny, pozadí a důsledky militarismu USA: od boje za nezávislost a vyhlazování indiánů, přes válku s Mexikem a Španělskem, první a druhou světovou válku, až po celou řadu vojenských střetů a intervencí, k nimž docházelo za studené války (Korea, Dominikánská republika, Vietnam, Libanon, Grenada a Libye). Hlavní pozornost je ale věnována období po roce 1989, které mělo být „érou světového míru“ – a ve skutečnosti znamenalo pokračování válek pod nejrůznějšími záminkami. Popsány jsou invaze v Panamě, Iráku, Kosovu, a především nynější „válka proti terorismu“ a snaha o nastolení „nového světového řádu“.

Komiks se rovněž zabývá vojensko-průmyslovým komplexem, jemuž tyto války přinášejí závratné zisky, a zkoumá úlohu, kterou hrají média při manipulaci veřejného mínění ve prospěch militarismu. Neopomíjí ani lidské oběti, finanční náklady a hrozbu, jež tato „válečná závislost“ představuje nejen pro obyvatelstvo USA, ale i pro celý svět, a vyzývá k odporu vůči militarismu všude a ve všech jeho podobách.

http://utopia.cz/

Kapitalistický systém se podle sociologa Immanuela Wallersteina dostává v celosvětovém měřítku do strukturální krize, jejímž výsledkem může, avšak nemusí být spravedlivější a demokratičtější uspořádání společnosti. Wallersteinova Utopistika nabízí realistickou analýzu současné situace a perspektiv pro takovou společenskou změnu, jež bude zároveň žádoucí i možná. Nesnaží se tedy navazovat na tradice utopického myšlení a konstruovat ideální, avšak sotva uskutečnitelnou budoucnost. Namísto toho usiluje o vyvolání diskuse o tom, jaké společenské struktury by nám všem mohly lépe vyhovovat a jaké strategie by nás mohly vést tímto směrem.


Smrt je předmětem trvalého zájmu v každé kultuře po celém světě.... Každá civilizace a každé společenství si kladlo otázky, které se se smrtí spojují, a zahalovalo je do hávu nejrůznějších a nejroztodivnějších rituálů. Avšak sám akt smrti i rituály, které ji obklopují, se výrazně odlišují a mohou nám o dané kultuře mnohé prozradit. – D. J. Davies je v této oblasti mezinárodně uznávaný odborník, profesor teologie a náboženství na univerzitě v Durhamu; je autorem několika publikací, které se zabývají některými z nejvýznamnějších aspektů smrti – aktem umírání, truchlení, pohřbu, interpretace smrti v umění, strachem ze smrti, chorobami a tragédiemi. Tato publikace nabízí přehledný a přesvědčivý celek, který pojednává o vztahu různých kultur k této otázce a o našich měnících se postojích vůči smrti. Kniha je publikována v Češtině. Z anglického originálu přeložila Mai Fathi Havrdová. Rok vydání: 2007. 189stran.

http://www.metalshop.sk/
Kniha přibližuje mýty a záhady šamanismu a vztahy nejrůznějších tabu – drog, sexu, smrti.... Nepostradatelná příručka pro každého, kdo se o tato témata a s nimi spojené otázky stavu vědomí zajímá; průvodce teorií, kosmologií, teologií a etnobotanikou rostlinných učitelů. Obrazová příloha. Kniha je publikována v Češtině. Z anglického originálu přeložil Miroslav krůta. Rok vydání: 1994. 228stran.

http://www.metalshop.sk/
Kniha mapuje veškeré dostupné "druhy" upírů od starodávných postav folklóru, podává svědectví o nebezpečných bytostech či stvořeních nejen fyzických, ale především psychických, vysávající z lidí veškerou jejich životní sílu.... Publikace obsahuje i řadu dosud nepublikovaných příběhů o setkání s těmito přízraky, dopisy, které by měly objasnit jejich skrytý život, a především pokládá otázku, zdali tato odvěká legenda je pouhou fikcí anebo skutečností. Kniha je publikována v Češtině. Z anglického originálu přeložila Pavel Hub. Rok vydání: 1996. 150stran.

http://www.metalshop.sk/

Táto vskutku ojedinelá kniha obsahuje záznamy o heavymetalových začiatkoch, vzostupoch, úspešný boj skupiny Metallica o celosvetovú nadvládu, ďiabolské šialenstvo floridského death metalu, besnenie morbídnych mladistvých škandinávskych teroristov i návrat metalu na hlavnom javisku s Ozzym Osbournem na Ozzfestech. Obsahuje - 20 kapitol založených na rozhovoroch s Black Sabbath, Metallica, Slayer, Slipknot a viac ako sto ďalších skvelých skupín - časový pehľad najvýraznejších udalostí v metale od roku 1970 do roku 2002 - dosiaľ nepublikované farebné fotografie a viac ako 100 obrázkov z dob metalovej revolúcie - žánrové kolonky s desiatkami metalových odnoží od trash cez black metal až k avangarde a ďalej, vrátane zoznamu základných CD. Kniha pevná s obalom matná , 162 x 235 mm, 402 strán, bohato ilustrovaná...Kniha je publikována v Češtině.

http://www.metalshop.sk/

Islám, druhé najväčšie z významných svetových náboženstiev, od založenia Prorokom Muhammadom v 7. storočí n.l., rozhodujúcim spôsobom určuje a mení tvár sveta. Táto kniha sleduje historický vývoj islamských regiónov a ich vládnucich dynastií a ilustruje premenlivé formy umeleckého výrazu od vzniku náboženstva až po súčasnosť. Základné architektonické prvky, napríklad dispozícia so štyrmi ívánmi či minaret, svedčia svojim rozmanitým prevedením o nezávislosti regionálnych stavebných tradícií. Nekonečnú kreativitu pozorujeme na ornamentoch - najtypickejších zo všetkých umeleckých foriem. Kniha obsahuje viac ako 1000 fotografií, grafov a pôdorysov.

http://www.vydavatel.sk/

Výjimečná encyklopedická příručka, obsahující přes 3 000 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností, církví a sekt celého světa činných od nejstarších dob až do současnosti.


http://www.mujweb.cz/www/sekty/

06.03.2008 20:53:05 - deva: veľmi zaujímavé knihy...myslím,že ani jednu nevynechámsmiley
31.10.2007 04:35:44 - Admin: Tú encyklopédiu Heavy-Metalu mám doma.

 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.