This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Dalajláma

Dalajláma (mongolské dalaj, “oceán” + tibetské láma /správne lama/, “najvyšší”, t. j. láma, ktorého učennosť a cnosť sú bezbrehé ako oceán) je mongolsko-tibetský titul pre najvyššieho prevtelenca tibetskej budhistickej školy Gelugpa, v rokoch 1642-1951 bol dalajláma zároveň najvyšším svetským vládcom v Tibete.

Sídlom dalajlámu je palác Potala v [Lhase (do roku 1959). Inštitút dajalámu vychádza z budhistickej viery v prevteľovanie, Tibeťania ho uctievajú ako prevtelenie bódhisattvu Avalókitéšvaru. Titul dalajláma prvý raz udelil roku 1578 mongolský vodca Altan chan (1507-1583) Sönamovi Gjamcchovi (1543-1588), v súčasnosti označovanému za 3. dalajlámu. 5. dalajlámovi Ngawang Lozang Gjamcchovi (1617-1682) sa za pomoci mongolského vládcu Gušri chana roku 1642 podarilo zjednotiť Centrálny Tibet. 6. dalajláma Cchangjang Gjamccho (1683-1706) sa preslávil svojou ľúbostnou poéziou (preložená bola aj do slovenčiny – Hlasy Lhasy, Petrus 2003). 13. dalajláma Thubtän Gjamccho (1876-1933) strávil niekoľko rokov v čínskom exile, potom utiekol pred čínskym cisárskym vojskom do Britskej Indie, po návrate sa neúspešne pokúsil zmodernizovať a zreformovať tibetskú spoločnosť. Súčasný 14. dalajláma Tändzin Gjamccho (1933- ), ktorý od roku 1959 žije v exile v severoindickej Dharamsale, bol za svoju angažovanosť za pokojné riešenie tibetského problému a humanizmus ocenený Nobelovou cenou mieru za rok 1989. V októbri 2000 navštívil Slovensko, Univerzita Komenského mu udelila čestný doktorát.

 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.