This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Lev Nikolajevič Tolstoj

Lev Nikolajevič Tolstoj bol ruský spisovateľ a filozof, predstaviteľ realizmu.

Narodil sa v Jasnej Poľane, jeho rodičia pochádzali zo starých šľachtických rodov, obaja zomreli, keď Tolstoj bol ešte malý. Neúspešne sa pokúšal vyštudovať právo v Kazani.  Potom sa vrátil do Poľany, kde sa chcel venovať hospodárstvu, skoro však odišiel so svojim bratom bojovať na  Kaukaz.

Po roku 1855 cestoval po Európe, po svojom návrate z ciest si uvedomil zúfalý stav Ruska. Domnieval sa, že všetko vyrieši, keď dá mužíkom vzdelanie. Otvoril školu pre svojich mužíkov a ich deti, v ktorej sám so svojou rodinou vyučoval. Mužíci v škole nevideli žiaden zmysel a považovali ju za záťaž, ostatní statkári sa s ním prestali stýkať, pretože ho považovali v lepšom prípade za čudáka.


   • Vojna a mier - opis napoleonských bitiek (resp. ruského ťaženia). Opisuje rodinu šľachtica Andreja Bolkonského. Bolkonskému umrie pri pôrode žena, on odchádza do vojny, preslávi sa. Nebojí sa smrti a nezáleží mu na živote.
Na dovolenke sa zoznámí s mladou Natašou Rostovou, s ktorou sa do seba zamilujú. Tým Andrej získa znovu záujem o život. Postupne v ňom rastie odpor k vojne. Ďalej tu vystupuje Piere Bezuchov, ktorý je nositeľom Tolstého myšlienok, hodnotí dianie okolo Napoleona. Bezuchov išiel do vojny zo zvedavosti, postupne sa v ňom zrodí odpor k násiliu a prechádza vojnou ako pozorovateľ. Dostáva sa do blízkosti Napoleona a chce ho zastreliť, ale neurobí to.
Andrej sa nakoniec dostáva ťažko ranený domov, kde ho ošetruje Nataša, ktorej zomiera v náručí. Nataša sa nakoniec vydáva za Bezuchova.
Tolstoj v tomto diele odsudzuje vojnu a násilie, a to aj obranné.

  • Anna Kareninová - hlavnou hrdinkou je mladá, krásna a inteligentná žena. Jej muž má dobré postavenie a ona nemá dôvod sa sťažovať. Je však nespokojná, zoznamuje sa s mladým dôstojníkom Vronským. Ona odchádza od muža za Vronským, muž jej odmieta vydať syna. Annu postupne odsudzuje celá spoločnosť a Vronský ju prestáva milovať. Anna všetko rieši skokom pod vlak.

 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.