This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Max Stirner

vlastným menom Johann Caspar Schmidt.
Zakladatel individualismu, anarchistického myšlienkového smeru, ktorú uprednostnuje individuum, vnmané ako jedinečnú bytosť.
Niekedy ho považujú za solipistu.Max Stirner stavia človeka na piedestál. Podľa neho nemá nič obmedzovať jeho slobodu a jeho nezávislosť 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.