This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Hnutie mládeže

hnutie mládeže je druh expresívneho hnutia hľadajúceho priblíženie k prírode, propagujúce zvláštne formy priateľstva, spojené poväčšinou s neurčitými názormi mystického charakteru.

  

 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.