This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Mierové hnutie

medzinárodné hnutie, ktorého cieľom je zachovanie mieru.

Začalo sa rozvíjať od 1. svetovej vojny, 1920-1946 pôsobenie medzinárodnej organizácie Spoločnosť národov so sídlom v Ženeve.
Po 2. svetovej vojne sa stáva nástupkyňou Spoločnosti národov od roku 1945 Organizácia Spojených národov.
1950 je založená Svetová rada mieru.
1972-1975 Helsinská konferencia ( KBSE).


 

 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.