This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Skinheads
Pôvodní skinheads

- skupina vyznávajúca určitý druh hudby, životného štýlu a ortodoxne odmietajúca myšlienky nacizmu, príslušníci sú nepolitickí.

 

SHARP

(Skinheads Against Racial Prejudice) - Ostro vystupujúca proti prejavom rasizmu a nacizmu. Uznávajú myšlienku Punks and Skins united! Od začiatku ich vzniku boli apolitickí, a ostro vystupujú proti Nazi Skins.

RASH

(red and anarchist skinhead) - tvoria ho príslušníci ľavice. Môžu to byť anarchisti, komunisti aj socialisti, socializmus však nie je ich pôvodnou myšlienkou. Slovo red má však v prípade skinheads v západných krajinách význam antifašistický/antinacistický. U nás je toto slovo spojované so socializmom.

 

Nazi-Skinheads

Príslušníci krajnej pravice, ktorí sa odštiepili z pôvodného hnutia skinheads a celkom obrátili myšlienky pôvodného hnutia. Ide o vysoko politicky aktívnu skupinu, ktorá hlása rasovú neznášanlivosť, myšlienky nacizmu a netoleranciu. Jedným z ich idolov je napríklad Rudolf Hess.

Pod všetky tieto prúdy spadajú všeobecná nenávisť voči Hippies a záporný vzťah k drogám a často aj prihlásenie sa k robotníckej triede.


 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.