This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Anarchizmus

Anarchizmus je politický a filozofický smer, učenie presadzujúce neobmedzenú slobodu jednotlivca a (často okamžité) zrušenie štátu a spoločenských organizácií vôbec.

V politológii anarchizmus znamená bezvládie spôsobené neexistenciou verejnej autority integrujúcej spoločnosť.

 anarchismus je „nevládní systém socialismu." Peter Kropotkin.


 

Zelená anarchia je súborom súvisiacich politických ideí, ktoré sú odvodené od filozofických a sociálnych hnutí ako sú sociálny ekológovia, feminizmus, egoizmus, situacionizmus, surrealizmus, Luditi, primitivizmus, post a anti-ľavičiaci, egoizmus, antiindustrializmus, predcivilizační ľudia, feral (znovuobjavenie divokosti) a divočina.

Kritika pochádzajúca od zelenej anarchie sa zameriava na inštitúcie nadvlády, ktoré tvoria spoločnosť, všetko spočívajúce pod jedným širokým pojmom „civilizácia“. Takéto inštitúcie zahŕňajú napríklad štát, kapitalizmus, globalizáciu, domestikáciu, patriarchiu, vedu, technológiu alebo aj prácu. Tieto inštitúcie, podľa zelených anarchistov, sú vo svojej podstate zničujúce a vykorisťovateľské (pre ľudí a životné prostredie) – preto, nemôžu byť reformované. Toto hnutie všeobecne odmieta pokrok cez súčasné politické línie, uprednostňujúc priamu a autonómnu akciu, sabotáž, vzburu, bioregionalizmus a znovuspojenie s divokosťou pre vytvorenie zmysluplnej zmeny.

Medzi zelenými anarchistami sú v hádke dve hlavné tvrdenia: civilizácia a technológia.

Zelení anarchisti môžu byť opísaní ako proticivilizačný anarchisti a niekedy anarchoprimitivisti, hoci nie všetci zelení anarchisti a anticivilizační anarchisti sú primitivisti. Rovnako je tu tvrdá kritika technológie medzi zelenými anarchistami, hoci nie všetci ju úplne odmietajú. Civilizácia je považovaná za totalitu inštitúcií (popísané vyššie), ktoré sú zodpovedné za ničenie ľudskej slobody a životného prostredia. Fyzicky je civilizácia vymdzená domestikáciou rastlín, zvierat a ľudí (i keď jej začiatok bol sledovaný do minulosti cez čas, reč, umenie a symbolickú kultúru – pozri John Zerzan). Poľnohospodárstvo vytvorilo prebytok a podmienky pre vznik týchto inštitúcií. Pred poľnohospodárstvom žili ľudia často v autonómnych skupinkách zberačov-lovcov bez akéhokoľvek vodcovstva, autority, deľby práce, organizovaného násilia, ničenia životného prostredia, atď. Vo svojej podstate sú zberači-lovci považovaný za časť ľudského anarchistického pôvodu, keďže všetci ľudia praktizovali tento spôsob života počas asi dvoch miliónov rokov. Civilizácia je často videná viac ako paradigma, než ako fyzická vec, tá ktorá umiestňuje ľudské bytosti nad a mimo prírodného sveta. Toto je považované ako prvý krok a ospravedlnenie pre ničenie prírody (vrátane ľudí).

Na technológiu sa pozerá skôr ako na systém, nie ako na nejaký fyzický nástroj. Technológia vyžaduje vykorisťovanie životného prostredia vytváraním a ťažbou zdrojov, a vykorisťovaním ľudí drinou, prácou a otroctvom, priemyslom, špecializáciou a deľbou práce. Neexistuje žiadna neutrálna forma technológie, keďže veci sú vždy vytvorené v určitom kontete s určitými cieľmi a funkciami. Zelená technológia je často odmietaná, pretože jednoducho udržiava tento vykorisťovateľský systém a mení ho len povrchne, aby vyzeral prijateľne k životnému prostrediu napriek ustavičnej úrovni ľudského a prírodného vykorisťovania. Namiesto technológie uprednostňujú zelení anarchisti život siahajúci od malého používania technológie až k žiadnemu používaniu, využívajúc udržateľné a lokálne zdroje.

Zelení anarchisti nezastávajú vrátenie sa do doby kamennej alebo replikáciu životného štýlu zberačov-lovcov; namiesto toho zastávajú hlboké spochybňovanie reality, ktorú ľudia dostali a prajú si, aby tieto otázky (doslova spochybňovanie civilizácie) bolo vložené do efektívnej praxe vytváraním nových komunít, ktoré existujú bez týchto inštitúcií nadvlády a zároveň bojovať proti súčasným inštitúciám nadvlády.

 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.