This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Komunizmus

spoločenské a politické usporiadanie, v ktorom žiaden z jeho účastníkov nevlastní podstatne viac než ktorýkoľvek iný, či už preto, že celý majetok sa pokladá za spoločný, alebo preto, že inštitúcia majetku neexistuje, alebo preto (podľa K. Marxa), že majetok sa obmedzuje na prostriedky spotreby a je vylúčené, aby sa týkal prostriedkov výroby a výmeny.

Obete komunizmu

Existuje viacero odhadov počtu ľudí odsúdených pri vykonštruovaných súdnych procesoch, či na základe nedemokratických zákonov ako sú popravy, justičné vraždy, koncentračné tábory, genocída. Tieto odhady sa pohybujú v miliónoch, ale väčšinou sa značne líšia. Asi najznámejším je kolektívne dielo Čierna kniha komunizmu od štyroch francúzskych, jedného poľského a jedného českého historika. Najviac obetí pripadá na stalinistický  Sovietsky zvaz a  Čínu Mao Ce Tunga.

Karl Marx

 

 

 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.