This Revolution

revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

Revolučné skupiny

Street Art

Street art. Moderné umenie. Umelci sa prejavujú na miestach ako sú autobusové zastávky či steny budov ale aj vozovky  ciest.  

Street art. Moderné umenie. Umelci sa prejavujú na miestach ako sú autobusové zastávky či steny budov ale aj vozovky  ciest.  

Žádné komentáře
 
revolúcia je zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.